ONS VOORDEEL

In tegenstelling tot veel productie ateliers in het Oostblok en het Verre Oosten, kunnen bij Textile Production Tunisia al orders geplaatst worden vanaf 36 stuks.

Modern

Volledig aangepast aan de huidige economische tijd. U hoeft als ondernemer geen hoge voorraden aan te houden. U plaatst de order bij ons aan de hand van uw best lopende artikelen. Gespreide inkoopkosten, kleine orders, telkens weer. Hoge kwaliteit,en na 6 weken afgeleverd aan uw adres in Europa. Kleine orders al na 4 weken afgeleverd in Europa.

HOE WERKT HET MONSTERTRAJECT

Wij maken met gediplomeerd personeel een papieren patroon van uw stoffen monster. Daarna maken we een sample, en een offerte. Na uw goedkeuring, en het aanleveren van stoffen en accesoires door u, start direct het productieproces.

Levering desgewenst direct op orderniveau verpakt, en afgeleverd bij uw klanten. Eenmaal per week reserveren wij een transport naar Tunesie-Amsterdam, en viceversa.

Transparante, betaalbare transporttarieven. Uiteraard blijft het patroon uw eigendom, en behandelen wij uw patronen in vertrouwen.

Bij ingave van een order, is het monstertraject kosteloos. Bij uitblijven van een order bedragen de monsterkosten, inclusief papieren patroon en samples, €150.- per te ontwikkelen artikel.

Vanaf nu zijn dus alle ideeen voor iedereen haalbaar. U bedenkt zorgeloos een Private Label, ontwikkeld door een professioneel team bij TPT.

OUR BENEFITS

Unlike a lot of other production companies in Eastern Europe and the Far East, orders can be placed even from at 36 pieces.

MODERN

Completely adapted to actual economic traffic. Now as a Retailer, it is no longer necessary to keep high stock levels. You easily place an order adapted to your best selling items and sizes. Spread your purchase costs, small orders,again and again. High quality, and delivery already after 6 weeks straight to your adress in Europe. Outside Europe depends on the countries asked. Small orders already after 4 weeks.

EXPLAINING OF THE SAMPLING PROCESS

We make a paper pattern from your textile sample;made by certified employees. After that, we make a sample for you, and a price offer. After your approval, and you having delivered all fabrics and accesories, the production process starts directly. If you wish , we deliver your order, picked and packed, on client level, at your customers. Once a week we organise a tranport from Amsterdam to Tunesia, and vice versa. Clear, affordable transport rates. Offcourse is, and stays , the pattern your property, and we treat it with all confidence. After placing an order, the sample process is for free. If an order is not reached, the sampling process is, included a paper pattern and one sample per article a €150. So from now on, all your ideas are within reach. Without worries, you develop a Private Label, assisted by a professionel team at TPT.